โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต ที่ดีที่สุด!

สมัครใหม่วันนี้ รับฟรี ไมล์สะสม คะแนนสะสม กระเป๋าเดินทาง และอื่นๆอีกมากมาย


★ เมื่อคุณทำการลงทุนกองทุนรวมแล้ว ควรจะมีการติดตามการลงทุนนั้นบ้างๆ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
ทำการติดตามมูลค่า NAV (มูลค่าลงทุนสุทธิ) อยู่เสมอ : เพราะมูลค่า NAV (Net Asset Value) จะมีการขยับราคาขึ้นลงอยู่เสมอ ตามผลการดำเนินงานของกองทุนนั้นๆ
ทำการเปรียบเทียบผลตอบแทน กับตัวชี้วัด : ว่าผลตอบแทนที่ได้นั้น จะสามารถเอาชนะตัวชี้วัดได้หรือไม่

เมื่อลงทุนกองทุนรวมไปแล้ว ควรมีการติดตาม NAV และ เปรียบเทียบผลตอบแทน

เมื่อลงทุนกองทุนรวมไปแล้ว จะทำอะไรต่อดี

แม้ว่าลักษณะของ การลงทุน กองทุนรวม นั้น จะทำให้คุณ (ผู้ลงทุน) ไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการเรื่องการลงทุนเองก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า นักลงทุนจะไม่จำเป็นต้องติดตามการลงทุนซะทีเดียวนะครับ เพราะการลงทุน กองทุนรวมทิ้งเอาไว้ โดยไม่ไปดูดำดูดีเลย ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตราย และไม่ควรทำอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อคุณทำการลงทุนกองทุนรวมแล้ว ควรจะมีการติดตามการลงทุนนั้นบ้างๆ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

ทำการติดตามมูลค่า NAV (มูลค่าลงทุนสุทธิ) อยู่เสมอ

เพราะมูลค่า NAV (Net Asset Value) จะมีการขยับราคาขึ้นลงอยู่เสมอ ตามผลการดำเนินงานของกองทุนนั้นๆ ดังนั้นผู้ลงทุน ควรทำการ ติดตามราคา NAV เพื่อดูว่าราคาของกองทุนนั้น ขึ้นลงหรือไม่อย่างไร เพราะจะสามารถนำเอามาใช้ตัดสิในได้ว่าจะซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม หรือขายคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุน ซึ่งแนวทางการติดตาม สามารถดูได้จากเว็บไซต์ , การสอบถามไปยังกองทุนโดยตรง หรือการรายงานผลของ บลจ. ครับ

ทำการเปรียบเทียบผลตอบแทน กับตัวชี้วัด

เปรียบเทียบผลตอบแทน กับตัวชี้วัด ว่าผลตอบแทนที่ได้นั้น จะสามารถเอาชนะตัวชี้วัดได้หรือไม่ โดยหากคุณเลือกลงทุน กองทุนรวม ที่มีแนวทางการลงทุนกับหุ้นเป็นหลัก ก็ควรเปรียบเทียบกับ SET Index , หากทำการลงทุน กองทุนรวม ที่มีการเน้นลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล ก็ควรตรวจสอบ เปรียบเทียบกับผลตอบแทน ของพันธบัตรนั้นๆ , ในส่วนของกองทุนที่มีการลงทุนกับเงิน เช่น การฝากเงิน ผู้ลงทุนก็ควรตรวจสอบ เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ อย่างน้อย 3 ธนาคาร (โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย) เป็นต้น

 


โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต ที่ดีที่สุด!

สมัครใหม่วันนี้ รับฟรี ไมล์สะสม คะแนนสะสม กระเป๋าเดินทาง และอื่นๆอีกมากมาย